Дневен ред на 6-та седница на Совет

Врз основа на член 35 од Деловникот на Советот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 5/08), претседателот на Советот на Општина Крива Паланка  с в и к у в а   6-та седница на Советот на Општина Крива Паланка за 16.10.2009 година (петок) во 14 часот.

 Седницата ќе се одржи со следниот

Д н е в е н   р е д:

1. Предлог-Одлука за финансиска помош на Македонската православна црква Дебарско-Кичевска епархија Бигорски манастир „Св.Јован Крстител“;

2. Предлог – Одлука за продажба на капитално средство – патничко моторно возило;

3. Предлог – Одлука за разрешување на внатрешен ревизор; и

4. Советнички прашања.
 
 Седницата ќе се одржи во големата сала на Општина Крива Паланка

Големина на фонт
Контраст