Известување за досегашните корисници на стипендии

Комисијата за доделување на стипендии за подршка на млади таленти од Крива Паланка ги известува сите досегашни корисници на стипендии, кои треба да го продолжат своето корисничко право, да ги достават потребните документи согласно член 4 од  потпишаните договори. Доколку не го сторат тоа ќе се пристапи согласно член 5 од истиот договор.

Комисија за доделување на стипендии
Претседател,
Арсенчо Алексовски