Резултати од конкурсот за доделување на стипендии

РЕЗУЛТАТИ ПО СПРОВЕДЕНАТА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СТИПЕНДИИ

ЗА ПОДРШКА НА МЛАДИ ТАЛЕНТИ УЧЕНИЦИ СРЕДНОШКОЛЦИ И СТУДЕНТИ

ОД ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

 

РАНГ ЛИСТА

 Ученици средношколци

 

1. Росица Дејановска     ПСУ Јахја Кемал Скопје                      152 б.

2. Наталија Јовановска СМУ Илија Николовски Луј Скопје         118 б.

3. Константин Наунов    СОУ Ѓорче Петров Кр. Паланка          118 б.

4. Влатко Тодоровски     СОУ Ѓорче Петров Кр. Паланка         112 б.

 

5. Стефанија Стојановска СОУ Ѓорче Петров Кр. Паланка        108 б.

6. Христина Христовска  СОУ Ѓорче Петров Кр. Паланка           90 б.

7. Соња Ангеловска       СОУ Ѓорче Петров Кр. Паланка           90 б.

 

 Од погореутврдената ранг листа кандидатите со реден број 1, 2 , 3 , 4 остварија право на стипендија.

 

  Студенти

 

1. Ивана Атанасовска                                              114 б.
ФОН Универзитет Скопје                                   

2. Ивана Станковска                                                108 б
Економски Факултет Универзитет Св. Кирил и Методиј Скопје                                                                                         

3. Андријана Стојановска                                         100 б.

Факултет за Електро техника и информациски технологии
Универзитет Св. Кирил и Методиј Скопје                        

4. Ирена Менчовска                                                100 б.
Филолошки факултет Блаже Коневски
Универзитет Св. Кирил и Методиј Скопје                                       

 

Од погореутврдената ранг листа кандидатите со реден број 1, 2 , 3 , 4 остварија право на стипендија.

 

Комисија за спроведување на постапка
за доделување на стипендии

                                     Претседател

                                Арсенчо Алексовски

Големина на фонт
Контраст