Резултати од постапката за доделување на стипендии за талентирани ученици и студенти за 2012/2013 година

РЕЗУЛТАТИ ПО СПРОВЕДЕНАТА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СТИПЕНДИИ ЗА 2012/2013 ГОДИНА ЗА ПОДРШКА НА МЛАДИ ТАЛЕНТИ УЧЕНИЦИ  СРЕДНОШКОЛЦИ И СТУДЕНТИ ОД ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

РАНГ ЛИСТА

 -УЧЕНИЦИ СРЕДНОШКОЛЦИ

1.Тијана Стојановска                167

2.Весна Дејановска                  151

3.Мартина Величковска           132

4.Тина Стојановска                  118

5.Христина Милчевска             117

6.Александра Петковска         110

7.Симона Крстевска                109

8.Софија Велиновска                99

9.Марија Цековска                   98

10.Марио Менчовски                98

11.Ивана Николовска               90

12.Никола Стаменковски          84

Кандидатите со реден број 1, 2, 3, 4, 5 и 6 го остварија правото на стипендија.
 

СТУДЕНТИ

 1.Стефанија Стојановска        114

2.Христина Петковска             110

3.Моника Јакимовска    – не ги исполнува условите согласно конкурсот

 

Кандидатите со реден број 1 и 2 го остварија правото на стипендија

 

                   Општина Крива Паланка

           Комисија за  спроведување на постапки

                  за  доделување на стипендии

                               Претседател

                        Арсенчо Алексовски

 

 

Големина на фонт
Контраст