Повик за поднесување на понуди за Регулација на дел од минор корито на Крива Река

Општина Крива Паланка  ги повикува подобните и квалификувани понудувачи да дадат запечатени понуди за градежни работи кои вклучуваат Регулација  на дел од минор корито на Крива Река –дел 1 во Општина Крива Паланка

Повик за поднесување на понуди

Република Македонија

Проект за подобрување на општинските услуги – МСИП

MSIP2-NCB-16-2019