Покана за втор културен форум – Како да ја подобриме културната сцена во Kрива Паланка?

Во прилог на развојот на културата во општина Крива Паланка и подобрување на културната програма и културните содржини за задоволување на потребите на граѓаните, Ве покануваме на вториот културен форум, кој ќе се одржи на 07.11.2019, во 12 часот, во салата на Советот на општина Крива Паланка.

Вториот културен форум е на тема: 

КАКО ДА ЈА ПОДОБРИМЕ КУЛТУРНАТА СЦЕНА ВО КРИВА ПАЛАНКА?

На форумот е предвидено присуство на претставници од општина Крива Паланка, во чија надлежност е областа на културата, културните установи (НУ Центар за култура, ЛУ Градски музеј), граѓански организации, интересни и неформални групи, уметници, креативци,  љубители на уметноста и граѓани.

Целта е да се даде придонес во идентификувањето и дефинирањето на стратешките приоритети и цели за унапредување на културата во Крива Паланка, како и да се  креира листа со предлози за нови, атрактивни и креативни културни проекти, со можност да се реализираат во идниот период.

ГО ОЧЕКУВАМЕ ВАШЕТО ПРИСУСТВО И ВАШИТЕ ПРЕДЛОЗИ.