Список на студенти кои ќе користат бесплатен превоз согласно Kонкурсот за доделување на субвенциониран превоз за студиската 2019/2020 година

Список на студенти кои ќе користат бесплатен превоз согласно Конкурсот за доделување на субвенциониран превоз за студиската 2019/2020 година на студенти кои студираат на државните универзитети во Скопје, а се жители на општина Крива Паланка