Известување за корисниците на комунални услуги

ЈП „Комуналец“ Крива Паланка ги известува корисниците на комунални услуги, физички и правни лица, кои имаат долг за неплатени три или повеќе сметки, а долгот изнесува повеќе од 5. 000 денари или имаат повеќе од шест неплатени сметки, а долгот изнесува помалку од 5.000 денари, да го подмират долгот бидејќи во спротивно ќе се превземат мерки за присилна наплата.

Известување од ЈП Комуналец