Соопштение за даночните обврзници

Се известуваат граѓаните на општина Крива Паланка дека е во тек доставата на решенија за данок на имот и комунална такса за фирма за 2019 година. 

Општина Крива Паланка ги повикува сите даночни обврзници кои при доставата од било кои причини не добиле решение за данок на имот и комунална такса, да  ги подигнат во  просториите на Одделението за финансиски прашања при Општина Крива Паланка во текот на секој  работен ден од 08:00 до 16:00 часот. Лице за контакт Емил Денчевски

Напомена: Приемот на решенијата, наплатата на данок на имот и комунална такса за фирма во законските рокови се задолжителни. Со приемот и наплатата ќе ги избгнете дополнителните трошоци со кои би се соочиле во понатамшна наплата на истите.

                                                                                                                                        ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА     

Големина на фонт
Контраст