Излезе од печат новиот број на Општинскиот информатор за месец февруари и март

Излезе од печат новиот број на Општинскиот информатор за месец февруари и март.

Сите информации со подетална содржина граѓаните може да ги најдата на веб страната на општината, а може да се регистрираат и за добивање на неделен билтен во електронска форма на нивната меил адреса. Регистрацијата се прави преку формата Пријава за е-билтен која се наоѓа на почетната страна на www.krivapalanka.gov.mk.

Општинските информатори се достапни на http://www.krivapalanka.gov.mk/informator.