Конкурс за доделување на стипендии за талентирани ученици-студенти

Врз основа на Одлуката на Советот на Општина Крива Паланка бр. 07-1843/7 од 15.07.2011 година,Општина Крива Паланка распишува

 КОНКУРС

За доделување на стипендии за талентирани ученици-средношколци и талентирани студенти кои учат и студираат во училиштата и факултетите во Република Македонија во учебната/студиската 2011/2012 година

Повеќе

 

Потребни обрасци за учество на конкурсот за стипендии за ученици

1.Пријава од апликантите до комисијата при општина Крива Паланка

10.Изјава на кандидатот дека не е корисник на друга стипендија или кредит

11.Изјава за точни податоци во приложена документација

12.Изјава за семејна положба

Потребни обрасци за учество на конкурсот за стипендии за студенти

1.Пријава од апликантите до комисијата при општина Крива Паланка

10.Изјава на кандидатот дека не е корисник на друга стипендија или кредит

11.Изјава за точни податоци во приложена документација

12.Изјава за семејна положба

 

Големина на фонт
Контраст