Јавен повик за финансирање на проектни активности на здруженија и фондации со седиште во општина Крива Паланка

Врз основа на Законот за здруженија на фондации (Службен весник на РМ бр. 52/2010,135/11и 55/16) и Програмата за поддршка на здруженија и фондации  бр. 09–3762/19,06.12.2018г. (Службен гласник на Општина Крива Паланка бр. 12/2018), Општина Крива Паланка на ден 05.02.2019 година  објавува:

ЈАВЕН ПОВИК

за поднесување на пријави за финансиска поддршка за користење на средства од буџетот на Општина Крива Паланка за 2019 година, наменети за проектни активности на здруженија и фондации со седиште во општина Крива Паланка

ЈАВЕН ПОВИК

Образец за пријавување

Големина на фонт
Контраст