Kаталог на туристичките локалитети во областа Ќустендил и Североисточниот плански регион

Kаталогот на туристичките локалитети во областа Ќустендил и Североисточниот плански регион е изработен со финансиска поддршка на Европската Унија во рамки на проектот „Промоција на туристичките атракции во 3Д“ од Програмата за прекугранична соработка помеѓу Република Бугарија и Република Македонија.

Во каталогот се опфатени општините Ранковце, Крива Паланка, Старо Нагоричане, Кратово, Липково и Куманово од Североисточниот плански рагион во Р.Македонија и општините Ќустендил, Невестино, Бобов Дол, Бобешево, Дупница, Кочериново, Сепарева Бања, Рила и Трекалино од Ќустендилската област во Р.Бугарија.

Kаталог на туристичките локалитети во областа Ќустендил и Североисточниот плански регион