Јавен повик до доверителите на Општина Крива Паланка и на единките корисници основани од Општина Крива Паланка

Врз основа на член 8 од Законот за финансиска подршка на единиците на локалната самоуправа и единки корисници основани од единиците на локалната самоуправа за финансирање на доспеани, а неплатени обврски („Службен весник на РМ“ бр.209/18), градоначалникот на Општина Крива Паланка објавува

 ЈАВЕН ПОВИК
до доверителите на Општина Крива Паланка и доверителите на единките корисници основани од Општина Крива Паланка, од областа на образованието, детската и социјалната заштита и ЛУ Градски музеј за пријавување на доспеани, а неплатени побарувања

Јавен Повик

Пријава

Големина на фонт
Контраст