Резултати по спроведената постапка за доделување на стипендии за подршка на млади таленти ученици средношколци и студенти од Oпштина Kрива Паланка за учебната/студиската 2018/2019 година

Резултати по спроведената постапка за доделување на стипендии за подршка на млади таленти ученици  средношколци и студенти од Oпштина Kрива Паланка за учебната/студиската 2018/2019 година