Јавен оглас за вработување на неопределено работно време на овластени службеници во областа на безбедноста во ТППЕ Крива Паланка

Општина Крива Паланка објавува ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ – 01/2018 за вработување на  неопределено работно време на овластени службеници во областа  на безбедноста во Територијалната противпожарна единица Крива Паланка при Општина Крива Паланка

ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ – 01/2018 за вработување на неопределено работно време на овластени службеници во областа  на безбедноста во Територијалната противпожарна единица Крива Паланка при Општина Крива Паланка

Пријава за вработување по јавен оглас