Покана за работилница „Креирање на визија за Осогово-идно заштитено подрачје“

Во рамките на Програмата за зачувување на природата во Македонија-фаза 2 ќе се одржи работилница на тема „Креирање на визија за Осогово-идно заштитено подрачје “. Работилницата ќе се одржи на 14.09.2018 година (петок) во општинската сала со почеток во 10:30 часот.