Јавен оглас за вработување на 2 (две) помошнотехнички лица на неопределено време во Општина Крива Паланка

Општина Крива Паланка објавува ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ – 01/2018 за вработување на 2 (две) помошнотехнички лица на неопределено време.

ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ – 01/2018 за вработување на 2 (две) помошнотехнички лица на неопределено време во Општина Крива Паланка

Пријава за јавен оглас