Јавен повик за доставување на иницијативи за изработка на урбанистички планови на територијата на општината Крива Паланка за трет квартал 2018 година

Врз основа на член 21 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Сл.весник на РМ“ бр.199/14; 44/15; 193/15; 31/16; 163/16 и 64/18) Градоначалникот на Општина Крива Паланка ги известува правните и физичките лица дека се распишува

                          Ј А В Е Н    П О В И К                            

 за доставување на иницијативи за изработка на урбанистички планови на територијата на општината Крива Паланка за трет квартал 2018 година

Големина на фонт
Контраст