Интерен оглас бр.1/2018 за унапредување на административни службеници во Општина Крива Паланка

Врз основа на чл.48 од Законот за административни службеници (Службен Весник на Република Македонија бр. 27/2014, 199/2014, 48/2015, 154/2015, 5/2016, 80/2016, 127/2016, 142/2016, 2/2017, 16/2017, 11/2018), чл.2 од Правилникот за формата и содржината на интерниот оглас, начинот на поднесување на пријавата за унапредување, начинот на спроведување на административната селекција и интервјуто, како и начинот на нивно бодирање и максималниот број на бодови од постапката на селекција, во зависност од категоријата на работно место за кое е објавен интерниот оглас (Службен Весник на Република Македонија број 11/15 и 35/18) и  Правилникот за систематизација на работните места за Општина Крива Паланка бр.01-534/1 од 23.02.2016 година, број 01-1205/1 од 08.06.2017 година, бр.01-937/1 од 26.03.2018 година и бр.01-1202/1 од 20.04.2018 година Општина Крива Паланка на интернет страната на Општината и на Агенцијата за администрација, објавува

ИНТЕРЕН ОГЛАС број 01/2018
за пополнување на работно место со унапредување на административен службеник
во Општина Крива Паланка

 

ИНТЕРЕН ОГЛАС број 01/2018

Пријава за ИНТЕРЕН ОГЛАС број 01/2018

 

Големина на фонт
Контраст