Список на студенти кои ќе користат бесплатен превоз согласно конкурсот за доделување на субвенциониран превоз

Список на студенти кои ќе користат бесплатен превоз согласно конкурсот за доделување на субвенциониран превоз на студенти кои студираат на државните универзитети во Скопје и Штип, а се жители на општина Крива Паланка