Јавен повик за финансирање на проектни активности на здруженија и фондации со седиште во општина Крива Паланка

Врз основа на Законот за здруженија и фондации (Службен весник на РМ бр.52/2010,135/11 и 55/16) и Програмата за поддршка на здруженијата и фондациите за 2018 година („Службен гласник на Општина Крива Паланка бр. 08–2528/54), Општина Крива Паланка на ден 21.02.2018 објавува:

ЈАВЕН ПОВИК
за поднесување на Пријави за финансиска поддршка за користење средства од буџетот на Општина Крива Паланка за 2018 година, наменети за финансирање на проектни активности на здруженија и фондации со седиште во општина Крива Паланка

ЈАВЕН ПОВИК

Образец за пријавување

Пријава за финансиска подршка

 

 

Големина на фонт
Контраст