Објава на склучените договори за јавни набавки

Со цел подигање на транспарентноста и отчетноста во јавните набавки Општина Крива Паланка започна со објавување на доделените договори за јавни набавки, при што целокупната јавност ќе има увид во истите.

Договорите се објавуваат на https://www.krivapalanka.gov.mk/javni-nabavki .

Големина на фонт
Контраст