Записник за извршено ждребовање за лепење на изборни плакати

Записник за извршено ждребовање за лепење на изборни плакати и друг промотивен материјал за локалните избори закажани за 15.10.2017.