logo

Соопштенија

Известување за забранa за палење на оган на отворен простор

Се  известуваат граѓаните на општина Крива Паланка да не вршат палење на оган на отворен простор. Деновиве сме сведоци на зачестени пожари на отворен простор во нашата држава, кои во…

Покана за третата форумска сесија од регионалниот форум во заедницата

Граѓаните одлучуваат „РЕГИОНАЛЕН ФОРУМ ВО ЗАЕДНИЦАТА“ 3-та Форумска сесија 13.03.2019 г. (среда) во 12 часот ресторан ,,Грација,, населба Карпош, во Куманово   Почитувани  граѓани, Североисточниот плански регион (СИПР) има чест…

Дневен ред на 21-та седница на Советот на Општина Крива Паланка

Врз основа на член 39, точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 65 и 67  од Деловникот на Советот на Општина Крива…

Покана за „РЕГИОНАЛЕН ФОРУМ ВО ЗАЕДНИЦАТА“

Граѓаните одлучуваат „РЕГИОНАЛЕН ФОРУМ ВО ЗАЕДНИЦАТА“ Прва Форумска сесија 22.02.2019 г. (петок) во 12 часот ресторан „Грација“ во Куманово Почитувани  граѓани, Североисточниот плански регион (СИПР) има чест и задоволство да…

Дневен ред на 20-та седница на Советот на Општина Крива Паланка

Врз основа на член 39, точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 65 и 67  од Деловникот на Советот на Општина Крива…

Соопштение за организирање на јавна анкета и јавна презентација на ЛУПД за изградба на базна станица во КО Метежево

Врз основа на член 35 став 3 и член 46 став 9 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Сл.весник на РМ“ бр.199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18),…

Излезе од печат новиот број на Општинскиот информатор за месец јануари

Излезе од печат новиот број на Општинскиот информатор за месец јануари. Сите информации со подетална содржина граѓаните може да ги најдата на веб страната на општината, а може да се…

Јавен повик за организирање на волонтерска работа и ангажирање на волонтери во Општина Крива Паланка

Врз основа на член 50 став 1 точка 16 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/2002), а во врска со член 6 став 1 алинеја 5…

Јавен повик за финансирање на проектни активности на здруженија и фондации со седиште во општина Крива Паланка

Врз основа на Законот за здруженија на фондации (Службен весник на РМ бр. 52/2010,135/11и 55/16) и Програмата за поддршка на здруженија и фондации  бр. 09–3762/19,06.12.2018г. (Службен гласник на Општина Крива…

Одлука за усвојување на извештајот за вкупниот договорен износ по доверители за финансирање на доспеани, а неплатени обврски

Врз основа на член 8 од Законот за финансиска подршка на единиците на локалната самоуправа и единки корисници основани од единиците на локалната самоуправа за финансирање на доспеани, а неплатени…

Големина на фонт
Контраст