logo

Проект „Мојата мала Европа“

Проектот „Мојата мала Европа“ се имплементира во ООУ „Јоаким Крчовски“ во Крива Паланка.

copy-of-eu-flag-erasmus-_vect_pos na-logo-h_en

Проектот Мојата мала Европа ќе обезбеди можност за културна интеграција, ќе ја поттикне страста за знаење и учење за познатите личности, ќе ја развие способноста за тимска работа и ќе го развие знаењето за комуникациски технологии. Згора на тоа проектот ќе резултира во донесување заклучоци/препораки за тоа како да се работи со учениците. Препораките ќе бидат развиени врз база на истражување и обсервации. Алатките што ќе ги користат наставниците да ги оценуваат учениците ќе се развиваат врз база на принципите на невродидактика.

Проектот е составен од две фази

Во првата фаза децата и тинејџерите ќе треба да направат презентација (албум, книга, видео, компјутерска презентација) за некој херој кој тие го запознале на часот по мајчин јазик (херој од литературата), на часот по историја (национален или регионален херој), на часот по географија (национален истражувач) или на часот по физичко (спортист). Хероите – националните претставници – ќе бидат избрани во самите училишта со внатре училишно гласање. Информациите за националните / регионалните херои ќе бидат разменети како дел од проектот. Учениците ќе испраќаат пораки кои содржат информации за нивните национални херои со користење на напредна комуникациска технологија. Ова ќе резултира во запознавање на другите европски земји преку презентација на нивните индивидуални национални херои. Ваквиот пристап кон предавањето/учењето е многу поефикасен според невродидактичарите. Децата учат за историјата на една земја со запознавање на херојот- тие се идентификуваат себе си со херојот и ги запомнуваат информациите за истиот побрзо и поефикасно. Учениците ќе ги разменат своите презентации преку имејл, скаип и социјалните медиуми, учејќи како да ги користат комуникациските технологии.

Во првата година од проектот ќе се забележи вклученоста на наставниците. Прашалници ќе се изготват за га се запознаат со начинот на кој учениците сакаат да учат повеќе, нивните дневни рутини, колку време тие му посветуваат на учењето и во која ситузција тие најлесно учат. Материјалите за истражување за наставниците ќе се состојат од видеа снимани од учениците покажувајќи еден свој обичен ден.Навиките на децата ќе се следат за да се види во кои услови и кога тие учат. Секое партнерско училиште ќе ги собира информациите и ќе бидат искористени за составување на еден релевантен извештај. Главниот фокус во вториот дел од проектот ќе биде врз анализата на резултатите и подготвување на препораки кои ќе се имплементираат во училиштето. Препораките ќе бидат дадени строго според принципите на невродидактиката. Главната цел и препорака на невродидактиката е предавање кое не е оптоварувачко за мозокот, употреба на когнитивната љубопитност кај учениците и моќта на умот како и комбинирање на когнитивното знаење со емоциите, дозволувајќи им на учениците да претпоставуваат и слободно да бараат решенија кои не се ограничени на вербалната комуникација и да си го олеснат собирањето на поединечни информации во една кохерентна целина.

Најосновниот елемент и предуслов за успех е можноста да се искористи когнитивната љубопитност на учениците.

Еднакво важно е да се обезбеди сигурна и пријателска средина.

За да се пренесат принципите на невродидактиката во училиштата треба да се разберат навиките на учениците. Врз основа на тоа партнерските училишта ќе можат да развијат посебни препораки за да се олесни процесот на учење.

Во текот на втората година од проектот, децата од сите партнерски училишта ќе направат книга (албум) кој ќе содржи фотографии и описи на хероите (истакнати личност) од нивната непосредна околина (семејство, пријатели). Ова ќе ги натера да разберат дека хероите се меѓу нив. Најдобрите книги од сите училишта ќе бидат издадени заедно. Другите изработки ќе бидат изложени.

Проектот ќе ги активира и наставниците (во потрага по ефикасни решенија да се подобрат условите за предавање и учење) и учениците кои ќе научат за европските земји преку креативни активности.

Проектот е финансиран од Националната агенција за европски образовни програми и мобилност преку Програмата Еразмус+.

 

Активности во месец септември

Во текот на месец септември во ООУ  „Јоаким Крчовски” беа реализирани следните активности предвидени по Еразмус + проектот   „Мојата мала Европа”, финансиран од Националната Агенција за Европски образовни програми и мобилност

 1. Изработка на огласна табла поставена во холот на училиштето
  Наставникот Лазо Ѓоргиевски заедно со своите ученици ја уредија огласната табла за проектот и ја поставија на првиот кат во училиштето
 2. Започнување на натпреварот за лого
  Наставниците кои се дел од тимот и кои работат на проектот ги запознаа учениците за натпреварот за лого.
 3. Подготовка на листата на ИКТ алатки кои се користата во наставата
  Наставничката Наташа Колевска ја изготви листата на ИКТ алатки кои ги користиме во наставата
 4. Изработка на фејзбук страна , веб страна или блог за проектот.

septemvri1 septemvri2 septemvri3

 

Активности во месец октомври

Во текот на месец  октомври во ООУ  „Јоаким Крчовски” беа реализирани следните активности предвидени по Еразмус + проектот  „Мојата мала Европа”, финансиран од Националната Агенција за Европски образовни програми и мобилност 

oktomvri1oktomvri2

 1. Учениците подготвуваат краток филм за своето училиште
  Учениците од  9 одделение подготвија краток филм со кој го претставија нашето училиште пред другите партнерски училишта
 1. Учениците започнуваат со подготовка за мултимедијални презентации и видеа за нашиот регион
  Наставниците им дадоа инструкции на учениците од 8 одделение за почеток на изработка на мултимедијални презентации и видеа за нашиот регион
 2. Учениците зедно со наставниците подготвуваат разгледници и ги испраќаат на партнерските училишта
  Учениците од 7 одделение заедно со наставниците Лазо Ѓоргиевски и Тања Димитровска-Шкрбиќ направија разгледници во кои се претставија себе си и своето училиште и ги испратија на партнерските училишта.

 

Активности во месец ноември

Во текот на месец  ноември во ООУ  „Јоаким Крчовски” беа реализирани следните активности предвидени по Еразмус + проектот  „Мојата мала Европа”, финансиран од Националната Агенција за Европски образовни програми и мобилност 

 1. Започнување на натпреварот за херој
  Учениците добија задача да направат презентација за некоја личност која е позната во нашата држава или регионот.
 1. Гласање за најдобро лого и доделување на дипломи
 2. Посета на Полска
  Тројца наставници од нашето училиште беа во посета на Основно училиште во Бидгошч – Полска. Таму се запознаа со наставниците од останатите партнерски училишта, посетуваа часови и присуствуваа на конференција на тема Невродидактичкиот модел во иновативното образование.

String could not be parsed as XML

 

Активности во месец декември

Во текот на месец декември во ООУ  „Јоаким Крчовски” беа реализирани следните активности предвидени по Еразмус + проектот   „Мојата мала Европа”,  финансиран од Националната Агенција за Европски образовни програми и мобилност 

 1. Натпревар за херој
  Наставниците и учениците избраа три херои за кои ќе прават презентации и од кои треба да се избере најдобрата презентација за еден херој. Троицата херои за кои можат да пишуваат учениците се Тоше Проески, Кире Лазаров и Гоце Делчев.
 1. Нашиот регион
  Најдобрата презентација за нашиот регион беше испратена до останатите партнерски училишта
 1. Беше спроведено и гласање за најдобро лого од останатите партнерски училишта и го избравме логото на Литванија
 2. Наставникот Лазо Ѓоргиевски изработи новогодишни и Божиќни честитки кои ги испратиме на партнерските училишта
 3. Почеток на нови три натпревари
 • Литературен натпревар „ЗОШТО МУ СЕ ВОСХИТУВАМ НА МОЈОТ ХЕРОЈ?”
 • Ликовен натпревар „ МОЈОТ ХЕРОЈ НА ИНТЕРАКТИВНА РАЗГЛЕДНИЦА”
 • Фотографски натпревар „ ГИ СЛЕДИМЕ НАШИТЕ ХЕРОИ ПРЕКУ ОКОТО НА КАМЕРАТА”

glasanje-za-logo about_me

Активности во месец  јануари/февруари

Во текот на месец јануари и фебруари во ООУ „Јоаким Крчовски” беа реализирани следните активности предвидени по Еразмус + проектот  „Мојата мала Европа”, финансиран од Националната Агенција за Европски образовни програми и мобилност.

Учениците  ги предадоа своите изработки за три натпревари за Мојот херој  и беа избрани најдобрите во секоја категорија.

На заедничкиот блог од проектот беа поставени презентациите за трите херои како и сите најдобри изработки од трите натпревари.  

 1. Во првиот литературен натпревар „ЗОШТО МУ СЕ ВОСХИТУВАМ НА МОЈОТ ХЕРОЈ” беа избрани составите на следните ученици:

1-место Симона Јакимовска IX-4

2-место Нена Николовска VIII-1

3-место Нина Таскова IX-3

 1. Во вториот ликовен натпревар „МОЈОТ ХЕРОЈ НА ИНТЕРАКТИВНА РАЗГЛЕДНИЦА” беа избрани разгледниците направени од следните ученици:

1-место Нина  Колевска VIII-1

1-место Ангела  Ангеловска VIII-1

1-место Теона Величковска VIII-1

1-место Ана  Стојановска VIII-1

2-место Симона Јакимовска IX-4

2-место Маријана Петковска IX-4

2-место Деспина Велиновска IX-4

3-место Андреј Тасевски VI-5

 1. Во третиот фотографски натпревар „ГИ СЛЕДИМЕ НАШИТЕ ХЕРОИ ПРЕКУ ОКОТО НА КАМЕРАТА “ беа избрани презентациите направени од следните ученици:

1-место Ања Алексовска   VII-2

1-место Михаела Митковска   VII-2

2-место Лина  Рангелова VII-1

3-место Теона Ѓоргиевска VI-2

String could not be parsed as XML

Кире Лазаров -најдобар ракометар од Македонија  
https://www.slideshare.net/NatasaKolevska/kire-lazarov

Тоше Проекски – најпопуларен пејач во Македонија и регионален амбасадор на УНИЦЕФ 
https://www.slideshare.net/NatasaKolevska/toshe-proesk

Гоце Делчев – учител и борец за слобода
https://www.slideshare.net/NatasaKolevska/goce-delchev-73502411

Активности во месец  март

Во текот на месец  март (05-10) претставници од  ООУ  „Јоаким Крчовски” беа во посета на основно училиште во Литванија како дел од активностите предвидени по Еразмус + проектот  „Мојата мала Европа”, финансиран од Националната Агенција за Европски образовни програми и мобилност.

Првиод  ден иако бевме во „градот на сонцето” Шулеи врнеше многу снег, но тоа не беше причина да не уживаме во овој прекрасен град.  Посетивме многу интересни часови во основното училиште „Меделино”  меѓу кои посебно не воодушеви „Ебру” или цртањето на вода – многу интересна техника на цртање и боење. Панаѓурот посветен на Свети Казимир беше едно поинакво доживување, сплет од игри, песни, детски насмевки и пријатна атмосфера. Домаќините се потрудија секој ден да биде посебен и незаборавен. Го посетивме Ридот со Крстови, многу интересно и необично место но сепак единствено од овој вид. Посетата на чоколадната фабрика и подготвувањето на колачи во истата беше нешто кое ни остави прекрасни впечатоци од оваа посета. Но освен посетите и одличното дружење имаше и многу работни средби. Сите земји партнери во проектот имаа свои претставници во Шулеи кои ни ги претставија своите херои.  Разговаравме за активностите поврзани со проектот кои сме ги завршиле но исто така и за оние кои треба да ги работиме во наредниот период. Бевме примени и од заменикот градоначелник на Шулеи кој ни објасни многу работи за градот, образованието, младите, минатото на Литванија како и за тоа како го гледаат својот град и  држава во иднина.

Се вративме во Македонија со позитивни впечатоци и импресии но со многу работни задачи која ќе ни претстојат. Нашето училиште од 07-12 мај ќе биде домаќин на претставници од Полска, Литванија, Бугарија, Шпанија и Португалија и затоа  уште веднаш започнавме со подготовки за оваа за нас многу важна средба.

l1 l2 l3 l4 l6