logo

Новости

Одделение за комунална инфраструктура

(Програма за уредување на градежно земјиште.pdf)

Листа на услуги

Одделение за правни и општи работи Издавање на разни уверенија и потврди;  (Карта на услуга бр.1) Одделение за финансии, буџет и администрирање со даноци и имот Издавање на Решение за…

Општинска Администрација

Општинската администрација се организира во следните Одделенија и Територијална противпожарна единица на Општината: 1. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРАВНИ И ОПШТИ РАБОТИ 2. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА 3. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЈАВНИ ДЕЈНОСТИ,…

Службен гласник

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК ОД 2014 Службен гласник број 1 од 2014 Службен гласник број 2 од 2014 Службен гласник број 3 од 2014 Службен гласник број 4 од 2014 Службен гласник…

Совет на Општина Крива Паланка

Претседател 1. Милка Митовска, ВМРО-ДПМНЕ   Советници 2. Сашко Стојановски, ВМРО-ДПМНЕ3. Дане Милошевски, ДОМ4. Сретимир Николовски, ЛДП5. Олгица Јосифовска, ВМРО-ДПМНЕ6. Александар Ѓорѓиевски, ВМРО-ДПМНЕ7. Љупчо Николовски, СДСМ8. Митко Митовски, ВМРО-ДПМНЕ9. Горан…

Барање за средба

Почитувани граѓани,Доколку сакате да закажете средба со Градоначалникот на Општина Крива Паланка потребно е да го превземете, пополнете и испратете долунаведениот прашалник на следниот e-mail: igor.dodevski@krivapalanka.gov.mk   (Напомена: За да го…

Градоначалник

АРСЕНЧО АЛЕКСОВСКИ Арсенчо Алексовски е роден на 12.01.1961 година во Неготино. Оженет е со Лидија Алексовска  и има три деца.Професионална кариераДипломирал на правниот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“…

Демографија

 Население Вкупно население: 20820Домаќинства: 6600 НАЦИОНАЛНА ПРИПАДНОСТ Македонци: 19998Турци: 2Роми: 668Власи: 3Срби: 103Бошњаци: 2Други: 44 ПИСМЕНОСТПисмени: 17645 (мажи: 9395, жени: 8250)Неписмени: 1013 (мажи: 159, жени: 854) ШКОЛСКА ПОДГОТОВКАВкупно население на…

Природни ресурси

Општината Крива Паланка има умерено-континентална клима со умерено ладна зима,умерено топло лето, свежа пролет и релативно топла есен, што се должи на географската диспозиција и на извесни влијанија кои навлегуваат…

Плоча од основањето на Крива Паланка

Историја

Од  историјата …. Градот Крива Паланка (Егри Дере) е основан во 1634 година од Бајрам -Паша, везир на султанот Мурат I. Евлија Челебија ја опишува Крива Паланка, во својот Патопис…

Големина на фонт
Контраст