logo

Новости

Успешно спроведена обука

Почитувани обучувачи и обуканти! Ми претставува особено задоволство што успешно ја завршивте обуката за работа со компјутери.Се надевам дека оваа обука во иднина ќе Ви овозможи со користењето на компјутерот…

Калин Камен се урбанизира

Најатрактивната зона на Калин Камен, на Осоговските Планини, наскоро ќе биде обезбедена со комплетна урбанистичка документација, со што ќе се создадат услови граѓаните да ја реализираат планираната градба на легални…

Транспарентна општина

На  15.04.2010 г. Општина Крива Паланка во соработка со ЗЕЛС организира тркалезна маса на  тема „Утврдување на начините на информирање во општината  и формите за комуникација со јавноста“ во рамките…

Контакт

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКАул. Св.Јоаким Осоговски бр.175                                    opkp@krivapalanka.gov.mk ГрадоначалникАрсенчо Алексовскиgradonacalnik@krivapalanka.gov.mkarsenco.aleksovski@live.comтел/факс 031 375 035 Претседател на СоветБорче Стојчевскиsovet@krivapalanka.gov.mk Советник  за правни работи и застапувањеИгор Додевскиigor.dodevski@krivapalanka.gov.mkтел/факс 031 375 035 Раководител на Одделение за урбанизам,…

Кошаркарски клуб Крива Паланка

КОШАРКАРСКИ  КЛУБ  „КРИВА ПАЛАНКА“ Кошаркарскиот клуб “КРИВА ПАЛАНКА” е основан на 30.04.2007, од страна на група млади ентузијасти, кои имаат единствена цел и визија: возобновување на кошарката во градот, нејзино…

Културни установи

Националната установа ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА – КРИВА ПАЛАНКАНационалната установа Центар за култура – Крива Паланка е единствена институција од таков тип во општината. НУЦК е средиште на културен живот и…

Манифестации

ЛИКОВНА КОЛОНИЈА „СВЕТИ ЈОАКИМ ОСОГОВСКИ“ Ликовната колонија „Свети Јоаким Осоговски“ се одржува секоја година од 5 до 20 септември, почнувајќи од 5 септември 1987 година. Подршката што ја доби оваа…

Јавни набавки

Огласите официјално се објавени во Електронскиот систем  за јавни набавки на страната на Бирото за јавни набавки на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk Од јануари 2010 година, Бирото за јавни набавки направи интеграција…

Известувања

ЗАПИШУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ВО ПРВО ОДДЕЛЕНИЕ ВО УЧЕБНАТА 20010/2011 ГОДИНА Согласно член 46  и 47 од Законот за основното образование (Сл. весник на Република Македонија“) бр.103/08 година и член 10…

Дом за ученици

 

Големина на фонт
Контраст