logo

Новости

Одделение за финасии, буџет и администрирање со даноци и имот

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА УТВРДУВАЊЕ ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ НА НЕДВИЖНОСТИ  1.  ДОГОВОР ЗА КУПОПРОДАЖБА  – Даночна пријава за утврдување данок на промет  на недвижности потпишана на даночниот обврзник со платена административна…

Одделение за комунална инфраструктура

(Програма за уредување на градежно земјиште.pdf)

Листа на услуги

Одделение за правни и општи работи Издавање на разни уверенија и потврди;  (Карта на услуга бр.1) Одделение за финансии, буџет и администрирање со даноци и имот Издавање на Решение за…

Општинска Администрација

Општинската администрација се организира во следните Одделенија и Територијална противпожарна единица на Општината: 1. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРАВНИ И ОПШТИ РАБОТИ 2. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА 3. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЈАВНИ ДЕЈНОСТИ,…

Службен гласник

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК ОД 2014 Службен гласник број 1 од 2014 Службен гласник број 2 од 2014 Службен гласник број 3 од 2014 Службен гласник број 4 од 2014 Службен гласник…

Совет на Општина Крива Паланка

Претседател 1. Милка Митовска, ВМРО-ДПМНЕ   Советници 2. Сашко Стојановски, ВМРО-ДПМНЕ3. Дане Милошевски, ДОМ4. Сретимир Николовски, ЛДП5. Олгица Јосифовска, ВМРО-ДПМНЕ6. Александар Ѓорѓиевски, ВМРО-ДПМНЕ7. Љупчо Николовски, СДСМ8. Митко Митовски, ВМРО-ДПМНЕ9. Горан…

Барање за средба

Почитувани граѓани,Доколку сакате да закажете средба со Градоначалникот на Општина Крива Паланка потребно е да го превземете, пополнете и испратете долунаведениот прашалник на следниот e-mail: igor.dodevski@krivapalanka.gov.mk   (Напомена: За да го…

Градоначалник

АРСЕНЧО АЛЕКСОВСКИ Арсенчо Алексовски е роден на 12.01.1961 година во Неготино. Оженет е со Лидија Алексовска  и има три деца.Професионална кариераДипломирал на правниот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“…

Демографија

 Население Вкупно население: 20820Домаќинства: 6600 НАЦИОНАЛНА ПРИПАДНОСТ Македонци: 19998Турци: 2Роми: 668Власи: 3Срби: 103Бошњаци: 2Други: 44 ПИСМЕНОСТПисмени: 17645 (мажи: 9395, жени: 8250)Неписмени: 1013 (мажи: 159, жени: 854) ШКОЛСКА ПОДГОТОВКАВкупно население на…

Природни ресурси

Општината Крива Паланка има умерено-континентална клима со умерено ладна зима,умерено топло лето, свежа пролет и релативно топла есен, што се должи на географската диспозиција и на извесни влијанија кои навлегуваат…

Големина на фонт
Контраст