Успех на учениците од ООУ „Јоаким Крчовски“ на регионалните хорски и оркестарски смотри

Учениците од ООУ „Јоаким Крчовски“ од Крива Паланка  под водство на професорката Лариса Жулна-Митовски на одржаниот, на 24 април,  регионален натпревар во Куманово, по хор, оркестар, вокална и инструментална интерпретација освоија видни резултати.

Оркестар – прво  место

Дуети:
Теодора Станојковска и Теодора Стојановска  – прво  место
Симона Стојковска и Лора Николовска  – прво  место
Деспина Велиновска –  трето место во соло пеење
Теона Величковска –  пофалница  во соло пеење

Регионалните хорски и оркестарски смотри имаат традиција од над две децении, а победниците ќе одат на републички натпревар во Кавадарци.

Честитки за постигнатите успеси на учениците и менторката, како и многу среќа во идните  натпревари!

IMG_20160424_124548 IMG_20160424_134547 IMG_20160424_141831 IMG_20160424_141938DSC_0073