Трета фестивалска вечер на Меѓународниот фолклорен фестивал „Свети Јоаким Осоговски“

Трета фестивалска вечер на Меѓународниот фолклорен фестивал „Свети Јоаким Осоговски“.

String could not be parsed as XML