Втора фестивалска вечер на Меѓународниот фолклорен фестивал „Свети Јоаким Осоговски“

Втора фестивалска вечер на Меѓународниот фолклорен фестивал „Свети Јоаким Осоговски“.