Активности за одржување на комуналната инфраструктура

Во рамките на тековните активности, предвидени со годишната програма, Одделението за изградба и одржување на комунална инфраструктура при Општина Крива Паланка, превзема повеќе акции за крпење на дупки на повеќе градски улици и тоа  Македонска, Херој Карпош и населба Лозаново. 

 

Започната е и реконструкција на потпорен ѕид во с.Узем, кој беше оштетен при неодамнешната поплава на Крива Река. 

Одделение за изградба и одржување
на комунална инфраструктура

Големина на фонт
Контраст