Финишира патот кон испосницата на Свети Јоаким Осоговски