Покана за изложба на дела од Мирјана Крстева Массетти