ООЦК Крива Паланка го одбележа Меѓународниот ден на старите лица

Со предавање на тема „Семејното насилство врз старите лица“, Општинската организација на Црвен крст од Крива Паланка го одбележа Меѓународниот ден на старите лица – 1 Октомври. Предавањето беше реализирано од страна на професорите од Институтот за социјална работа и социјална политика при УКИМ, д-р Сунчица Димитријоска и д-р Владимир Илиевски.

На работилницата беше истакнато дека психичкото населство е најизразено кога станува збор за старите лица, за разлика од физичкото, и сексуалното, кои се помалку застапени. Како посебен вид на насилство со кој се соочени лицата од третото доба беше посочено економското насилство, односно моќта на посилните членови кон послабите и постарите, кои се злоупотребуваат заради финансиско искористување. Најчести извршители на делата во кои жртви се старите, пак, се помладите членови од семејството, од страна на кои и најчесто се регистрира насилството.

Во рамките на одбележувањето на Денот на старите лица, ООЦК Крива Паланка и претставници од локалната самоуправа ја посетија и 96-годишната Стојана Стојановска од Крива Паланка, која е најстара жителка во градот и меѓу најстарите жители во општината. Тие и однесоа цвеќе, хуманитарен пакет и други пригодни подароци, со желба барем накратко да и ги разубават старечките денови во нејзиниот скромен дом.