Програма за одбележување на 8-ми Октомври, Денот на ослободување на Крива Паланка

Програма за одбележување на 8-ми Октомври, Денот на ослободување на Крива Паланка

8-ми Октомври

12.00 Свечена Седница на Советот на општина Крива Паланка
12.30 Полагање на свежо цвеќе на споменикот пред зградата на Општина Крива Паланка
13.30 Свечено пуштање на локален пат с.Конопница –с.Мождивњак
13.50 Свечено пуштање на локален пат во с. Конопница – место викано Крст
14.20 Свечено пуштање на локален пат Крива Паланка – с.Мартиница преку населба Скрљава
19.00 Концерт на Воениот оркестар и вежба со оружје на гардиската единица на плоштадот „Карпошово Востание“

11-ти Октомври


12.00 Полагање на свежо цвеќе на споменикот пред зградата на Општина Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник
Арсенчо Алексовски