Се асфалтира локален пат во с.Конопница

Во тек е реализацијата на проектот „Создавање на предуслови за рурален развој, развој на туризмот и мобилност во регионот преку реконструкција на патната инфраструктура во с.Конопница, општина Крива Паланка“. Проектот опфаќа асфалтирање на локален пат во село Конопница во должина од 1 км, а се реализира преку Центарот за развој на североисточниот плански регион согласно Програмата за регионален развој на Министерството за локална самоуправа за 2014 година.

String could not be parsed as XML

Вредноста на инвестицијата е 2.357.640 денари од кои 1.262.646 денари се обезбедени од Бирото за регионален развој, а остатокот од 1.094.994 денари се обезбедени од буџетот на Општина Крива Паланка.

Изведувач на градежните работи е фирмата „Стоименов“ ДООЕЛ од  Кочани.