Одржан состанок на Локалниот совет за превенција на Општина Крива Паланка