Завршува проектот за изградба и реконструкција на девет улици и мост

emiHidden=”false” UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”Strong” /> Во тек е асфалтирање и изведба на завршни работи на улицата „Дивјанска“ во населба „Баглак 3“, последната улица од проектот за изградба и реконструкција на девет улици и мост. Се очекува во наредниве неколку дена зависно од временските услови да биде завршена и изградбата на мостот на Куков Дол, односно да се постави тампон и асфалт и со тоа да се комплетира овој значаен проект за општината.