Поставен камен темелник за изградба на фекална канализација со пречистителна станица во село Мождивњак

Денеска со поставување на камен темелник беше означен почетокот на изградбата на фекална канализација со пречистителна станица во с.Мождивњак. Вкупната сума за реализација на проектот изнесува 15.458.000 денари обезбедени од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралениот развој и Буџетот на општината.Изведувач на градежните работи е фирмата Лабино – Трејд ДООЕЛ од Гостивар.