Работна средба на градоначалникот Алексовски со директорот на СОУ „Ѓорче Петров“