Календар на манифестации во општина Крива Паланка за 2014 година

Бадник 6 јануари
Пивтијада 19 јануари
Тодорица 9 март
Априлијада 1 април
Одбележување на Меѓународен ден на Ромите и Ден на здравството 7 април
Велигденско јајце 20 април
Патрон празник на ОУ Јоаким Крчовски 20 април
Патрон празник на СОУ Ѓорче Петров 25 април
Патрон празник на ОУ Илинден 7 мај
Патрон празник на ОЈУДГ Детелинка 20 мај
Ден на пожарникарите 20 мај
Ден на македонските просветители Св.Кирил и Методиј 24 мај
Ден на културата 10 јуни
Копаничарска колинија јуни
Топол културен бран 2014 20-31 јули
20-31 август
Краиште 2014 Трилатерална меѓугранична средба
12 јули
Летна школа за архитектура јули
III издание на JOY FEST
23 август
X Интернационален фолклорен фестивал Св.Јоаким Осоговски 25,26, 27 август
Св.Јаоким Осоговски заштитник на градот
29 август
VI Meѓународен театарски фестивал Св.Јаоким Осоговски
15-21 септември
Ликовна колонија Св.Јаоким Осоговски септември
Празник на градот 8 октомври
Ден на востанието 11 октомври
Ден на македонската револуционерна борба 23 октомври
Ден на лицата со посебни потреби 
3 декември
Одбележување на Нова Година-Новогодишна свеченост 2014 31 декември