Благодарница од Советот за геотуризам на Западен Балкан

Советот за геотуризам на Западен Балкан и додели благодарница на Општина Крива Паланка која е дел од  Водичот за геотуризам на Западен Балкан за 2013 година.