Претставници од клубот „Достоинствено живеење“ остварија средба со градоначалникот Алексовски

SemiHidden=”false” UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful Grid” />

Претставници од клубот „Достоинствено живеење“, по повод претстојните празници, денеска остварија средба со градоначалникот Алексовски во знак на добрата соработка и поддршка која ја добиваат од Општината. Клубот „Достоинствено живеење“ е формиран при општинската организација на Црвениот Крст од Крива Паланка, а во рамки на проектот „Активно стареење“.

На средбата беше поразговарано за тековните и идните активности околу заедничката соработка, а претставниците од Клубот му подарија на градоначалникот скромни новогодишни подароци.