Покана за изложба на фотографии „Мајка Тереза, вечниот ангел на милосрдието“