Се гради армирано-бетонски мост на Куков Дол

SemiHidden=”false” UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful Grid” />

Во тек е изградбата на армирано –бетонски мост на Куков Дол како дел од проектот за подобрување на општинските услуги финансиран со кредит од Светска банка, а преку министерство за финансии на Република Македонија. Локалитетот каде се гради мостот претставува критична зона во периодот на врнежи, особено пролет и есен, кога со надоаѓање на атмосферската вода честопати населбата Лозаново е отсечена од централното градско подрачје.

По завршувањето на изградбата на мостот ќе се пристапи кон асфалтирање на улицата Биљинска во населбата Лозаново.