Интензивно се асфалтира на повеќе локации во Крива Паланка