Акција „Се грижиме за топол дом“

Општина Крива Паланка ги повикува граѓаните да се вклучат во акцијата „СЕ ГРИЖИМЕ ЗА ТОПОЛ ДОМ“  за да им помогнеме на социјално загрозените семејства на територијата на општината.