Кристина Стефановска со награда на поетска средба во Вршац

SemiHidden=”false” UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful Grid” />

Културниот центар на општина Вршац-Србија, на 26.10.2013 година, ја организираше шеесет и втората поетска средба на поети од неколку држави. Младата поетеса Кристина Стефановска, наша сограѓанка која се претстави со нејзините стихови ги воодушеви присутните, а сето тоа донесе резултат, нашиот збратимен град Вршац ја круниса Кристина со освоено прво место. На поетската средба учествуваа поети од Србија, Романија, Босна и Херцеговина, Македонија како и поети – членови на Здружението на словенски национални малцинства.